Kokoustiedotteet kevät 2021

7.4.2021

Hallitus kävi läpi KeHä-kokouksessa käsitellyt asiat, jossa kuultiin PY:iden, IOL:n ja IL:n kuulumiset.

Keskusteltiin kevätkokouksen järjestämisestä, jossa suunnitelmat olivatkin valmiina. Sovitaan alustava päivämäärä, jolloin aloitetaan syksyn suunnittelua.

24.3.2021

Keskusteltiin hallituksen esittäytymisistä tekniikan alan opiskelijoille kevään aikana, sekä imppulakkitilauksen etenemisestä. HIOP valitsi kaksi edustajaa ja kaksi tarkkailijaa Keski-Suomen  ja Hämeen (KeHä) piirin kevätkokoukseen. Lisäksi  yhteyshenkilö vastaava Tino toi esille YH palaverin, joka järjestetään 30.3.

Hallitus kokoustaa seuraavan kerran 7.4.2021 

10.3.2021

Kokouksessa päätettiin uusien hallituslaisten roolit. Johanna Teräs toimii Webmasterina ja häirintäyhdyshenkilönä sekä Miro Törmänen toimii jäsenvastaavana sekä vastaa haalarimerkki toiminnasta. Äänestettiin, ettei erillistä Forssa- eikä kulttuurivastaavaa tarvita. Jäsenvastaava vastaa myös yhtyedenpitoon Forssan kampuksen kanssa. Keskusteltiin imppulakkitilauksesta ja valittiin siihen vastuuhenkilö, jona toimii Miro Törmänen.

Hallitus kokoustaa seuraavan kerran 24.3.2021.